Goeree-Overflakkee verwelkomt Discon 2020!

Excursies


Hybridepark Goeree-Overflakkee

Het hybridepark is een combinatie van windturbines, zonnepanelen en de opslag van de opgewerkte energie in batterijen. Het park is een initiatief van Vattenfall en moet medio 2020 operationeel zijn.


Excursie 1

Biogasinstallatie Ras in Den Bommel

De familie Ras in Den Bommel heeft een gemend agrarisch bedrijf met zowel een
veehouderijtak als akkerbouw. Het bedrijf heeft een omvang van 300 melkkoeien met jongvee
en 150 hectare landbouwgrond. Duurzaamheid van de bedrijfsvoering staat voorop.

Excursie 2

Zeewierproject Slijkgat in Stellendam

Is zeewier het antwoord op de vele uitdagingen die onze zoektocht naar een duurzamer wereld met zich meebrengt? In elk geval een deeloplossing. De beloftes liegen er niet om, in zowel voedsel, energie, biodiversiteit, kringlopen als een beter zeemilieu.


Excursie 3

Het Innovathuis in Stad aan het Haringvliet

Het nieuw gerealiseerde huis van de toekomst met deelauto-project. Bezoek dit unieke huis en krijg uitleg
van alle technische aanpassingen

Excursie 4

Innovatie maritieme techniek

Tijdens het bedrijfsbezoek zullen de bezoekers worden rondgeleid over de werf en
zullen er innovatieve oplossingen worden getoond die de bedrijfsvoering van de werf
zelf, alsmede door Damen Maaskant geproduceerde producten, de internationale Maritieme
Industrie verduurzamen.


Excursie 5

Eibaar

Versheid en transparantie: dat is het bijzondere aan Eibaar eieren. Sjef en Hanneke de Baar hebben een legpluimveebedrijf in Den Bommel en verkopen een deel van de eieren onder de naam Eibaar. Het bedrijf heeft meerdere stallen waar vrije uitloophennen worden gehouden.


Excursie 6


0
DISCTRICTEN VAN ROTARY INTERNATIONAL

0
LANDEN

0
CLUBS

0
LEDEN

Image

Voorwoord Gouverneur Jan Verhage


Goeree-Overflakkee is één van de gebieden van Nederland die zeer ver is met de verduurzaming. De verwachting van de gemeente is dat Goeree-Overflakkee in 2022 voldoende energie opwekt voor alle huizen, kantoren, kerken, sporthallen en andere gebouwen. Het is dan ook niet vreemd dat we gekozen hebben voor het thema ‘Duurzaamheid op Goeree-Overflakkee’.

‘Rotary connects the world’ is dit jaar het thema voor Rotary. Tijdens de Discon 2020, hebben we  zes verschillende items geselecteerd op het gebied van duurzaamheid. Jullie worden in contact gebracht met de nieuwste ontwikkelingen.

Albert van der Molen, expert asset management bij Stedin, neemt ons mee in de wereld van waterstof. Hij laat ons zien welke mogelijkheden en impact waterstof voor de toekomst heeft.

Naast het energievraagstuk is eveneens gezonde voeding een aandachtsgebied dat volop in beweging is. Hoe voeden we alle mensen op termijn in de wereld? Gaat de grootste zeewierboerderij van Europa dit oplossen?

Daarnaast zullen innovatieve oplossingen worden bezocht die onze duurzaamheidsvraagstukken verder op weg helpen. Denk aan het bezoek van het Innovathuis, een woning die vol zit met technische snufjes en domotica en alle noodzakelijke energie wordt opgewekt door waterstof.

Duurzaamheid komt in iedere sector voor. Van boer tot de visserij. Van energie opwekken tot opslag van energie. U zult verrast worden door de grote diversiteit!

Laat deze unieke kans niet voorbij gaan en beleef het mee. We verwelkomen jullie graag op zaterdag 16 mei 2020.

Jan Verhage, gouverneur 2019-2020
Rotary International, district 1610

 

Vragen?

Heeft u vragen over de Discon 2020? Vul dan onderstaand contactformulier in.