WORKSHOP 2 – GENETICA: EEN PRACHTIGE GEREEDSCHAPSKIST VOOR VOORUITGANG!

Al ver voor de geboorte van Christus werden planten op aarde door de mens gedomesticeerd. Duizenden jaren lang vond dat plaats door het bewaren en opnieuw
gebruiken van de beste planten en zaden. In de 17e en 18e eeuw brachten VOC-schepen exotische sier- en specerijenplanten naar Europa. In de Hortus Botanicus van Amsterdam en Leiden werd toendertijd al aan veredeling en erfelijkheidsleer gedaan, maar pas in het begin van de vorige eeuw werden planten gericht gekruist. Nadat in 1953 via DNA-technologie de ‘dubbele helix’ werd ontdekt, zijn we nu beland in het ‘gene editing-tijdperk‘. Wat levert de gecreëerde variatie ons als maatschappij op? Gaan we niet te ver, of staan we pas aan het begin van deze ontwikkeling? Vragen die heden ten dage niet alleen de wetenschap, maar ook de politiek en het publiek bezighouden.

Steven van Paassen en Kees Knulst van groenteveredelaar Rijk Zwaan geven een kijkje in de keuken van het Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan.
Over de maatschappelijke relevantie en de impact van dit werk komen beide inleiders graag met u in gesprek.