WORKSHOP 1 – AGROTECHNOLOGIE: ZEGEN OF GEVAAR?

De moderne ‘agrotechnologie’ richt zich op plant, dier en leefomgeving. In deze workshop wordt aandacht besteed aan innovatieve en duurzame toepassingen bij het produceren van voedsel en andere agrarische producten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de huidige stand van zaken, maar ook gezocht naar nieuwe oplossingen binnen het groene domein.

Revolutionaire ontwikkelingen worden getoond op het gebied van Nanotechnologie, artificial intelligence, DNA-manipulatie, biotechnologie, robots, 3d-printing en gekeken wordt naar de aanstaande vernieuwingen en de mogelijke invloed daarvan op ons welzijn. Cees Visser, ontwikkelaar van het eerste uur op het gebied van agrotech, neemt het voortouw bij deze interessante presentatie.