ROTARY IN DE HOEKSCHE WAARD

Rotary is een wereldwijde ‘service organisatie’, waarvan de leden op verschillende manieren hun medemens steunen zonder onderscheid van ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. In de Hoeksche Waard zijn twee Rotaryclubs aanwezig. De oudste (1959) Rotaryclub Hoeksche Waard komt wekelijks bijeen op vrijdagmiddag in restaurant Het Stammineeke (een echte lunchclub dus) en de in 1988 opgerichte Rotaryclub Hoeksche Waard Binnenmaas komt wekelijks samen op maandagavond  in restaurant ’t Kookhuys.

De in totaal ongeveer 90 leden verzorgen tal van activiteiten, soms binnen de eigen club, maar ook veelal in gezamenlijkheid. Sprekende voorbeelden zijn natuurlijk de al vele jaren gehouden Santa Run, maar ook de reeds vermaarde scholierendag waarbij leerlingen uit het voortgezet onderwijs via bedrijfsbezoeken zich kunnen oriënteren op hun toekomstige opleiding. Beide clubs maken wezenlijk deel uit van het sociale leven binnen de Hoeksche Waard en kunnen rekenen op een brede belangstelling en support van derden, waarbij er wederzijdse interesse is voor de ontwikkelingen binnen ons eiland als daarbuitenDit valt ook af te lezen uit het onderwerp van de Discon die 18 mei 2019 gehouden wordt, waaraan diverse bedrijven uit de regio hun bijdrage zullen leveren.

OVER DE HOEKSCHE WAARD
GROEN EN GEZOND WONEN, WERKEN EN RECREËREN. NU, EN STRAKS.

De Hoeksche Waard is een prachtig eiland en bestaat bijna geheel uit polders. Het is een agrarisch gebied met veel plaats voor natuur en recreatie. Ons eiland is een van de 20 nationale landschappen in Nederland. De Hoeksche Waard kreeg deze status dankzij bijzondere kwaliteiten als openheid van het gebied, het polderpatroon en het reliëf in de vorm van kreken en dijken.

De Hoeksche Waard is al heel lang bewoond. De oudste vondsten die op ons eiland gedaan zijn stammen uit het Neolithicum en zijn circa 4.000 jaar oud. Op ons eiland zijn veel vondsten gedaan die erop duiden dat het ook een belangrijk gebied was voor de Romeinen. En nog steeds is ons eiland een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Natuur, recreatie en uitgaansgelegenheden zijn er te over en binnen twintig minuten bevindt men zich in de bruisende stad Rotterdam.

Sinds 1 januari 2019 is de Hoeksche Waard één gemeente. In deze unieke gemeente zijn alle ingrediënten aanwezig om zowel nationaal als internationaal een voorbeeld te zijn als koploper van duurzame en innovatieve landbouw. Hier zijn wij trots op. De Hoeksche Waard is een dynamische regio waar veel speelt, nu en de komende jaren. Dus bezoek ons mooie eiland met haar mooie dorpen, prachtige natuur en moderne agricultuur.

Kijk voor meer informatie op www.vvvhoekschewaard.nl