Hybridepark Goeree-Overflakkee van Vattenfall


Vattenfall streeft naar fossielvrij leven binnen één generatie. Dit gebeurt onder andere
door de aanleg van een energiepark voor duurzame energie in de Van Pallandtpolder, vlakbij
Middelharnis.

In dit park, Energiepark Haringvliet Zuid, wordt 30 megawatt uit zonne-energie opgewekt door 124.000 zonnepanelen. Het bijzondere van het park is de combinatie met 6 windmolens
en de opslag van opgewekte elektriciteit in batterijen. Vandaar de naam hybridepark.

De oppervlakte van de zonnepanelen bedraagt liefst 30 hectare. De windmolens krijgen een
tiphoogte van 150 meter. De totale capaciteit van het park is 54 megawatt, genoeg om 27.500
huishoudens van duurzame energie te voorzien. Kijk voor meer informatie over dit bijzondere
park op https://energieparkharingvlietzuid.nl/.