Het Innovathuis te Stad aan het Haringvliet

De provincie Zuid-Holland heeft het eiland Goeree-Overflakkee aangewezen als proeftuin
voor energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar alternatieven die de CO2-
uitstoot moeten verminderen en onze ecologische footprint zo klein mogelijk moeten maken.

Waterstof is één van de alternatieve energiedragers. Waterstof wordt opgewekt door stroom
(electrolyse) en deze stroom kan worden geleverd door zonnepanelen op het dak. Bovendien
Heeft waterstof als voordeel dat het kan worden opgeslagen én dat het als brandstof kan
dienen voor verwarming. Vloeibare waterstof heeft vier keer de energiedichtheid van benzine.

In Stad aan het Haringvliet is de eerste zelfvoorzienende eengezinswoning op groene
waterstof gebouwd, het zogenaamde Innovathuis. Dit huis, een nul-op-de-meter-huis, staat
stijf van de slimme bouwtechnieken, domotica en duurzame materialen. Het huis heeft zelfs
een smart keuken van de toekomst, die kan communiceren met de supermarkt, zodat al het
voedsel vanzelf wordt bijgevuld. Het Innovathuis is één huis, straks is er een hele wijk op
waterstof. Vanzelfsprekend wordt er nagedacht over allerlei aanvullende energiebesparende
mogelijkheden en is er zelfs een elektrische deel auto.

Tijdens ons bezoek aan het Innovathuis kunnen we in het hele huis rondkijken. Zien we hoe er
energie wordt opgeslagen en omgezet, hoe dat er uitziet in een woning en kunnen we de
ontwikkelaars van het huis alles vragen. Iedereen praat over waterstof en de mogelijkheden, in
Stad aan het Haringvliet stáát het huis dat laat zien dat het kan.