FREDERIKE PRAASTERINK

Frederike Praasterink heeft na haar studie tuinbouwplantenteelt aan de Landbouwuniversiteit Wageningen een uitgebreide internationale ervaring in Azië, Centraal en Oost-Europa en het Midden-Oosten opgedaan bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en in het bedrijfsleven. Sinds 2006 werkte ze bij de HAS Hogeschool in Den Bosch, eerst als docent en programmaleider Voeding en Gezondheid, toen als lector Duurzame Wereldvoedselvoorziening, daarna een aantal jaren in het College van Bestuur, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en internationalisering. Sinds eind 2018 is Frederike benoemd als lector Future Food Systems. Dit lectoraat richt zich op systeem innovatie in de agrofood sector en transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Daarnaast is Frederike bestuurslid van de Transitie Coalitie Voedsel, Executive Board member bij het Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation in Wageningen, lid van de Roundtable of  Worldconnectors, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving in Noord-Brabant, ambassadeur voor biodiversiteitsprogramma Food4Bees, directeur van de Loverense Hof (actief in de circulaire economie) en docent in (leiderschaps) training programma’s.

Korte inhoud van de lezing
‘Ons dagelijks brood’, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar achter ons voedsel gaat een zeer innovatieve sector schuil, een sector met een geweldige internationale positie. Ons huidige voedselproductie en -consumptiesysteem heeft echter ook schaduwkanten: negatieve milieueffecten, voedselverspilling en obesitas en ondervoeding. Wat is onze strategie om de groeiende wereldbevolking te voeden én te zorgen voor reduceren van negatieve effecten? Hoe gaat ons voedingspatroon in de toekomst veranderen? En wat kunnen wij als consumenten doen?