Eibaar in Den Bommel


Versheid en transparantie: dat is het bijzondere aan Eibaar-eieren. Sjef en Hanneke de Baar
hebben een legpluimveebedrijf in Den Bommel en verkopen een deel van de eieren onder de
naam Eibaar.

Het bedrijf heeft meerdere stallen waar vrije uitloophennen worden gehouden. De nieuwste
stal is in 2019 gebouwd en biedt de hennen meer ruimte dan de wetgeving voorschrijft. Een
eigen keuze van de ondernemers, net als andere keuzes die bij de bouw zijn gemaakt op
gebied van dierwelzijn, energie, omgeving en arbeid. Deze ondernemers zoeken nadrukkelijk
de consument op door het verhaal te vertellen achter de eieren via de moderne media en door
laagdrempelige excursies aan te bieden.