RONDJE HOEKSCHE WAARD, EEN INNOVATIEVE BELEVENIS

Ontdekkingsreis door de innovatieve Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard kent van oudsher een sterke, innovatieve landbouwsector. Niet alleen door gunstige omstandigheden zoals een goede zoetwatervoorziening en de beste landbouwgronden, maar vooral door actieve en innoverende agrarische ondernemers zijn in onze prachtige Hoeksche Waard veel vernieuwingen op landbouwgebied doorontwikkeld. Zo wordt er ondermeer hard gewerkt aan de realisatie van een ‘Foodlab’ waar alle aspecten van voeding en voedselproductie aan bod komen.

Op deze, door de gemeente Hoeksche Waard vormgegeven, excursie wordt een aantal agrarische bedrijven getoond die hun bedrijfsvoering aanpassen aan regeneratieve landbouw, gericht op natuurlijk herstel van ecosystemen. Educatie en beleving, theorie en praktijk zijn vanmiddag de sleutelbegrippen die we tijdens deze belangwekkende rondgang door ons agrarisch cultuurlandschap aan den lijve ondervinden.

VOF VAN DEN HOEK

Wij zijn VOF van den Hoek, bestaande uit Arie Pieter, Peter en Anja. Ons akkerbouwbedrijf zit in Heinenoord met de gewassen: aardappelen, suikerbieten, granen en graszaad. Naast ons akkerbouwbedrijf doen wij nog werkzaamheden voor andere boeren in de buurt. De producten telen we onder bijbehorende certificaten zoals GlobalGap, Grasp, AH Protocol en Voedselveiligheid Akkerbouw. Sinds 2019 telen wij ook aardappelen voor onze vaste afnemer Nedato uit Oud-Beijerland onder certificaat On the Way of Planet Proof.

De moderne machines zijn uitgerust met GPS voor optimale perceel bewerking en taakkaarten voor variabele doseringen. Langs alle sloten van onze percelen ligt een 3 meter brede akkerrand ingezaaid met bloemen of graskruiden. Sinds dit jaar doen we mee met een project van akkerranden met artemisia om de luizen uit de suikerbieten te houden.

Voor opslag van onze aardappelen staan er bewaarschuren voorzien van de nieuwste bewaarcomputers en uitgerust met energiezuinige ventilatoren. Zo kunnen wij onze Hoeksewaardse aardappelen tot laat in het seizoen afleveren zonder dat de kwaliteit afneemt. In 2009 hadden wij al de eerste reeks zonnepanelen. Met de ingebruikname van onze nieuwe schuur in 2012 wilde wij energieneutraal worden. Via een SDE-subsidie zijn we er in geslaagd zo’n 1500 zonnepanelen in gebruik te nemen. Nadeel is wel dat er geen stroom opgewekt wordt als de zon niet schijnt, maar door accu’s te plaatsen kunnen we toch zelfvoorzienend zijn

In de rondleiding worden de bewaarschuren en de machines besproken. Ook wordt er uitgebreid op de duurzaamheidstappen ingegaan die het bedrijf gemaakt heeft en kan men een kijkje nemen in de container waar de lithium accu’s gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet.

GEDUHO, TEELT EN OPSLAG

Ons bedrijf is gevestigd in Oud-Beijerland,
maar de percelen liggen verspreid in het
midden en oosten van de Hoeksche Waard.
Omdat we als familiebedrijf veel belang
hebben bij continuïteit, is er ook al jaren veel
aandacht voor duurzame bedrijfsvoering en
voedselproductie.
Met bijna 900 zonnepanelen voorzien we ongeveer in onze eigen elektriciteitsbehoefte en passen ook de bedrijfsvoering hier op aan. Zo is er geïnvesteerd in een condensdroog systeem om de uien te drogen en tegelijkertijd ook de aardappelen te koelen.
Ook op het gebied van gewasbescherming is er onlangs een nieuw systeem aangeschaft, waarmee het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 15% lager wordt en ook de drift (wegwaaien van fijne druppels) enorm beperkt wordt.

Het belangrijkste productiemiddel is voor ons de grond en we doen er dan ook alles aan om die in topconditie te houden of te brengen. Momenteel vindt er een transitie plaats naar een landbouwsysteem, wat uitgaat van een gezonde bodem, die weer een gezondere plant geeft, wat weer resulteert in gezondere mensen en/of dieren. Op ons bedrijf is veel aandacht voor het bodemleven en de aanvoer van organische stof en misschien ‘hangen we de ploeg wel in de wilgen’ in de toekomst.

Op uw bezoek zult u uitleg krijgen over akkerbouw in 2019, bekijken we diverse machines die ingezet worden bij de precisielandbouw en krijgt u tekst en uitleg hierover. Bovendien laten we de nieuwe energieneutrale bewaarloods zien met het condensdroog systeem. U bent van harte welkom!